Boka

Integritetspolicy

Integritetspolicy  Allégården Kastlösa AB

I denna policy beskriver hur vi på Allégården Kastlösa AB (org.nr 556821-3291) lagrar, använder och skyddar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har när det gäller den hanteringen.

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig, vilket inkluderar:

E-post
Namn
Adressuppgifter
Telefonnummer

Hur används den informationen?

Vi samlar in de här uppgifterna av flera anledningar. Dels för att göra din bokning och vistelse hos oss möjlig och så smidig det bara går, men också för att kunna skicka ut information, erbjudanden och nyhetsbrev till dig. I linje med den nya GDPR-lagstiftningen som träder i kraft den 25:e maj 2018 kommer vi i fortsättningen samla in så lite personuppgifter som möjligt om dig.

Hur länge lagras informationen?

Information som lagras för att kunna skicka ut erbjudanden eller nyhetsbrev kommer att lagras hos oss tills dess att du själv drar tillbaka ditt samtycke. Uppgifter som registreras vid bokning lagras så länge som du själv väljer att vara gäst hos oss. Om du inte längre vill vara gäst hos oss och vill att informationen ska raderas kan du när som helst kontakta oss.

Delar ni mina personuppgifter med andra parter?

Allégården Kastlösa använder ett bokningssystem som heter Visbook, från Norge. Den databas som Visbook tillhandahåller styr vi själva över. Inga andra parter får tillgång till dina personuppgifter.

Var lagras informationen?

Din information lagras på servrar inom Europeiska Unionen och vi använder avancerade IT-system som gör lagringen av uppgifterna säker.

Vilka rättigheter har jag när det gäller mina personuppgifter hos er?

Om du vill så kan du begära ut en kopia på samtliga personuppgifter vi har om dig.

Om du anser att din information på något sätt är inkorrekt och behöver korrigeras har du rätt att begära det.

Om du vill att dina personuppgifter hos oss ska raderas kan du begära det, och om lagen (exempelvis bokföringslagen) inte hindrar oss från att ta bort dem ska vi fullfölja en sådan radering.

Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att få kopior på dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att kunna förflytta den. Denna rätt omfattar personuppgifter om den registrerade själv har tillhandahållit oss dem och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot vår marknadsföring, nyhetsbrev eller andra utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera i exempelvis nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss direkt.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål direkt till oss eller till datainspektionen, som övervakar tillämpningen av den nya lagstiftningen, om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Om du vill utöva någon eller några av dessa rättigheter kan du kontakta oss på e-post info@kastlosa.se eller telefon 0485-421 75.

Policyuppdateringar

Eventuella uppdateringar av denna policy kommer att publiceras på den här sidan.

 

Personuppgiftsansvarig

Vid frågor om policyn, vänligen kontakta:

Katrine Rietz
Allégården Kastlösa AB (556821-3291)

Kastlösa bygata 2
386 61 MÖRBYLÅNGA
Telefon: 0485-42175
E-post: info@kastlosa.se