Allégården Kastlösa, en gamla präst- och stiftsgård

Boka

GÅRDENS HISTORIA

På 1950-talet var Kastlösa församling imponerande aktiva. Under kyrkoherde Tage Roos ledning genomfördes en kyrkorenovering.

Den renoverade kyrkan blev synnerligen lyckad och tilltalande. Två pelarkolonner i massiv öländsk sandsten delar upp rummet i tre nästan separata längsgående skepp. Man kan kalla resultatet för en basilika, vilket Tage Roos också gjorde. Renoveringen kröntes med en muralmålning av Waldemar Lorentzon. Fresken är kyrkans pärla.

Blott ett decennium efter den magnifika kyrkorenoveringen år 1962, blev Kastlösa församling av med sin präst i samband med en pastoratsreglering. Dessbättre blev prästgården ett objekt för några framsynta personers intresse, Gillis Danielsson och Tage Roos.

De ansåg att den gamla fina kulturmiljön var väl värd att bevara och kring prästgården växte Kastlösa Stiftsgård fram. Stiftsgården brottades under flera år med ekonomiska problem och 2009 togs beslutet att Stiftsgården skulle avvecklas och gården avyttras. På hösten 2010 köpte Katrine och Håkan Rietz anläggningen och driver den sedan år 2011 under namnet Allégården Kastlösa.

100 meter österut breder Ölands Stora Alvar ut sig med allt vad det innebär av rik och säregen flora och naturligtvis många möjligheter till kortare eller längre vandringar. Allégården är en lämplig utgångspunkt för cykel, vandring eller bil. Anläggningen ligger utmed Ölands och Sveriges cykelled. STF har utsett leden till signaturled Öland

Upptäck Södra Öland

Södra Öland har mycket att erbjuda för alla smaker. Njut av en cykeltur, vandra eller följ med en guidad tur.

Läs mer

Upplev Kastlösa by

På 1950-talet var Kastlösa församling imponerande aktiva. Under kyrkoherde Tage Roos ledning genomfördes en kyrkorenovering.

Läs mer