Boka

Bokning- och utställningvillkor

 1. Anmälan är bindande för utställaren.
 2. Anmälan avser endast utställaren och dess företag.
 3. Mässans öppettider ska respekteras och montern ska vara öppen under hela öppettiden.
 4. Endast förskottsbetalning gäller, senast 10 dagar efter att anmälan är godkänd och bekräftad erläggs anmälningsavgift med 500kr. Resterande belopp faktureras och förfaller till betalning 30 dagar innan Ölands trädgårdsmässa startar. Vid sen anmälan görs full betalning omgående dock senast innan uppställning av försäljningsplats. I priset ingår en anmälningsavgift med 500kr som inte är återbetalningsbar vid avbokning.
 5. Vid förhinder får inte överlåtelse av plats ske utan arrangörernas godkännande.
 6. Endast skriftlig avbokning till info@kastlosa.se . Avbokningen är giltig först när den har bekräftats från Allégården Kastlösa. Vid avbokning senare än 30 dagar innan mässans öppnande debiteras full avgift.
 7. All försäljning av annat än det som står i anmälan behöver godkännas av arrangören.
 8. Direktförsäljning av livsmedel för förtäring är inte tillåtet t.ex. dryck, fika, mat eller alkohol.
 9. Varje utställare har ansvar för sin verksamhet och egendom. Utställaren/Företagets egna försäkringar gäller, se gärna över dessa.
 10. Det är inte tillåtet att göra åverkan på väggar, tak, bord och golv. Önskar ni hänga saker eller visa på annat sätt som kräver fästanordning, kontakt mässansvarig innan. Åverkan debiteras
 11. Alla elinstallationer utöver allmän belysning ska godkännas av mässansvarig.
 12. Utställare tillåter att adress- och kontaktuppgifter, samt företagets webbsideadress får lämnas till tredje man.